top of page
kalitatif kapak.jpg

K-STÜDYO

Ne gördüğünüz nereye baktığınıza bağlıdır.

Kalitatif Araştırma, soğan soymaya benzer.

İnsanların gerçek duygularına ulaşabilmek için

taşıdıkları rasyonel katmanları aşmak gerekir.

Kalitatif Araştırma anca onun zengin olanaklarını bilen ve problem çözümüne adapte edebilen tecrübeli, bilgili ve uzman kişilerin elinde doğru sonuçları vermektedir. Diğer türlü, göreceğiniz sadece buz dağının üst kısmı, başka bir deyişle soğanın üst kabuğudur. Bu bağlamda, MallX problemlerinize yüzeysel değil derin bir bakış getirir.

 

MallX Kalitatif araştırmanın değişik aşamalarında var olması gerekli olan yaratıcı, açımlayıcı ve derinleşmeyi mümkün kılan araştırma tasarımlarını, tekniklerini ve kaynaklarını müşterilerine sunmaktadır

 

MallX tüketicinin tek tip kısır şablonlar içinde hareket eden bir varlık olmadığını tersine modern çağda tüketiciyi güdüleyen bir çok faktörün olduğuna inanmaktadır. Bu anlamda, MallX gerek araştırmanın tasarımında, gerekse veri analizinde tüketicinin çok- kişilikli bir varlık olduğu gerçeğinden yola çıkmaktadır.

Kalitatif Araştırma değişik ihtiyaçlara, değişik amaçlara cevap verecek derinlik ve yaratıcılığı kendi içinde barındıran araştırma yöntemlerinden biridir.

Floral_matryoshka_set_2_smallest_doll_nested copy.png

ARAŞTIRMA

TASARIMI 

What-Is-Onion-Routing-Intro.jpg

Tüketici psikolojisinin karmaşık doğasına egemen olan duygusal ve çoğu kez “bilinç-dışı” verilerin elde edilmesi için araştırmanın bu bilgileri açığa çıkaracak bir yapıda tasarlanması gerekmektedir.

Bu anlamda MallX müşterinin ihtiyacı doğrultusunda tüketicinin belirli marka / hizmet / ürün karşısındaki davranışlarını analiz edebilecek araştırma tekniklerini kullanmakta veya adapte etmektedir. Bireysel ifade ve farklılıkları ortaya çıkaran, hatta yüreklendiren tutumlar elde edilecek verilerin zenginliğini artırmaktadır.

MODERASYON
KALİTESİ

Moderatörün görevi temel olarak, araştırma için gerekli olan, hedef bilgiyi katılımcılardan almaktır. Ancak bu bilginim katılımcılardan elde edilmesi sırasında moderatörün katılımcılara yaklaşım tarzı alınan bilginin derinliğini ve geçerliliğini etkiler.

Araştırmanın amacına ulaşması, öncelikle moderatörün katılımcılarla kurduğu ilişkiye bağlıdır. Bu anlamda, moderatör, kabul edici, içten, samimi ve grup için dinamiklerini düzenleyici, grubun baskın bir kişiliğin etkisine girmesine engel olan, tek tek her katılımcının bireyselliğine saygı duyan bir idareci görevini üstlenir.

maxresdefault.jpg

MallX gruptaki her katılımcıyı

keşfedilmesi gereken

bir varlık olarak görür.

KATILIMCI
KALİTESİ

stock-photo-abstract-blurred-people-in-press-conference-event-business-concept-291729239 c

MallX, doğru katılımcı sağlanmasının kalitatif araştırmanın belkemiğini oluşturduğuna inanmakta ve bu konuya gerekli önemi vermektedir.

Odak grup tartışması katılımcıların sağlanması aşamasında çoğunlukla kendi oluşturduğu veri tabanından yararlanmaktadır.

MallX, grup sayısını tamamlamak için değil, doğru veriler elde etmek için katılımcı belirlemekte ve seçmektedir.

İZLEME KALİTESİ

Kalitatif Stüdyo hem katılımcıların kendilerini rahat hissettikleri hem de müşteriye görsel ve işitsel olarak yüksel izleme olanağı verecek şekilde tasarlanmıştır.

Tüm stüdyo ve diğer odalar müşterinin ihtiyacı doğrultusunda düzenlenebilmektedir.

Yeni kamera, ekipman ve aksesuarlarını takip eden ekimiz, günden güne değişen teknolojiyi takip etmektedir.

RAPORLAMA

Raporlama odak grup tartışmalarından elde edilen veriler, uygulanan tekniğin esnekliği ölçüsünde çok çeşitli biçimlerde yorumlanma ve okumalara müsait zenginlikte bilgiler içerir.

 

MallX müşterini ihtiyacına göre bu verileri çeşitli biçimlerde ve modüler kombinasyonlarda sunar;

 

A. Moderasyon (odak grup veya derinlemesine görüşmeler)

B. Std kayıt veya reji yapılması

C. Özet rapor veya edit edilmiş / montajlanmış video kayıtları

D. Detaylı yazılı rapor veya edit edilmiş / montajlanmış video kayıtları

E. Sunum

891.jpg
bottom of page